• ارتباط با ما
 • درباره ما
 • محصولات ما
 • صفحه اصلي
 
NEC


 • شماره گیری اختصاری
 • محدود کردن شماره گیری
 • زنگ الارم
 • نمایشگر الفبایی 2 خط 16 کاراکتری
 • صف انتظار مکالمه تا 32 تماس
 • ارسال پیام انتظار مکالمه
 • موسیقی پس طمینه و انتظار
 • ورود به خطوط دیگر
 • نشانگر زمان مکالمه
 • انتظار مکالمه / رزرو خط
 • نمایش شناسه تماس گیرنده
 • برنامه ریزی داخلی ها
 • برقراری تماسهای چند مرحله ای
 • کنفرانس (8 کنفرانس در 4 گروه)
 • ضبط مکالمات
 • خط شهری اختصاصی
 • تبدیل پالس/تن
 • امکان فعال سازی دستور مزاحم نشوید
 • درب بازکن از طریق تلفن
 • محدود سازی بر مبنای هزینه مکالمات • شماره گیری اختصاری
 • امکان پاسخ به سایر تلفنها
 • امکان چند انتطار همزمان
 • محدود کردن شماره گیری با ساتفاده از کد
 • منطبق با انواع تلفنها
 • زنگ الارم
 • هماهنگ با دستگاه فکس
 • خط شهری اختصاصی
 • قطع یا رزرو خط با فلش
 • انتخاب خودکار خطوط بر حسب شرایط
 • شماره دهی داخلی بر حسب روشهای مختلف
 • سیستم شماره گیری تن/پالس
 • تکرار شماره گیری
 • نشانگر زمان مکالمه
 • برنامه ریزی از راه دور
 • زنگهای گروهی
 • دارای بلندگو جهت پاسخ به مکالمات
 • ذخیره شماره گرفته شده
 • تماس مستقیم با بخشها
 • ارسال پیام انتظار مکالمه
تمامی حقوق این سایت متعلق به سیگنال فون میباشد